представяне на продуктите на ISS

 
IBM Internet Security Systems
Solutions Overview
За ISS
 
World’s leading independent IT security provider
Световен доставчин на IT сигурност
Pioneer and world leader in intrusion prevention
Пионер и световен лидер в ситемите за предотвратяване на прониквания
Pioneer and world leader in vulnerability assessment
Enterprise Security as sole focus
Фокусирани върху ентърпрайз сигурността
Founded in 1994
Създадени 1994
Headquartered in Atlanta
Главен офис в Атланта
1998 IPO – NASDAQ: ISSX
Over 13.000 Customers worldwide
Над 13000 клиента в света
In 2005 329,000,000 $
329,000,000 долара оборот 2005 година
Good Cash Flow, No debts, over 230mln $ cash
 
ISS  Market Opportunities
Развитие на пазара на ISS продукти
 
ISS Products & Solutions Short Overview
Кратък обзор на продуктите и решенията на ISS
 
ISS Proactive Research
Discovers The Most Vulnerabilities – 1998 – 2005*
Изследвания на ISS
Открива най-много уязвимости - 1998-2005*
 
* High risk vulnerabilities are comprised of vulnerabilities
that meet the following combination of conditions:
- all for remote compromise (compromise over a network), not local
- do not require user interaction to exploit
- do not require authentication to exploit
** Q1 2005, Frost & Sullivan
 Компрометиране на уязвимости, които отговорят на следните условия:
открива отдалечени уязвимости по мрежата
Не изисква намеса от страна на юзера
Не изисква автентикиране за да се задейства
 
Introduction to Security Management
Proventia Enterprise Security Platform
Vulnerability Management
IBM Proventia Network Enterprise Scanner
Protection Prioritization
IBM Proventia Management SiteProtector
IBM SiteProtector SecurityFusion Module
IBM Proventia Network Anomaly Detection
Threat Prevention and Shielding
IBM Proventia Network IPS
IBM Proventia Network Multi-Function Security
IBM Proventia Server IPS
IBM RealSecure Server Sensor
IBM Proventia Desktop Endpoint Security
Интродукця на управленито на сигурността
Провентия Ентърпрайз платформите за сигурност
Управление на уязвимости
IBM Провентия мрежов скенер за ентърпрайз
Приоритизация на защитата
IBM Proventia сайт протектора
IBM SiteProtector SecurityFusion модула
IBM Proventia скенер за откриване на аномалии
Провентия система за предотвратяване на проникванията
IBM RealSecure сензор за сървъри
IBM софтуер за сигурност на крайна точка (десктоп)
{START_COUNTER}